Onko tilaaminen laillista

Miten EU-tuomioistuimen päätös nk. Alkotaxi-jutussa vaikuttaa alkoholin tilaamiseen Viinikaupasta.

Useimmat lehdet uutisoivat tätä päätöstä virheellisesti ikäänkuin se olisi antanut Suomelle valtuudet kieltää internetin kautta tapahtuva alkoholin myynti.

Tämä on kuitenkin täysin väärä tulkinta - itse asiassa päätöksessä nimenomaan todettiin, että tällaiset rajoitukset ovat ristiriidassa EU:ssa vallitsevan perussäännön kanssa joka koskee tavaroiden vapaata liikkuvuutta. Lopullisesti asian tulee päätämään Suomessa Korkein oikeus.

Sen sijaan Suomen viranomaiset ovat selkeästi todenneet EU-tuomioistuimelle antamissaan lausunnoissaan, että on täysin luvallista ostaa alkoholia ulkomailta mikäli tilaaja järjestää myyjästä erillisen kuljetuksen - tämähän on käytäntö nimenomaan Viinikauppa.com tapauksessa.

Eli Viinikauppa.com toimintatavan laillisuus on nyt vahvistettu Suomen viranomaisten toimesta myös EU-tuomioistuimessa.

Viinikauppa.com voitti Tullin myös vuonna 2010 jolloin Helsingin raastuvan oikeus totesi, ettei Viinikauppa.com harjoita kaukomyyntiä ja sen tapa erottaa kuljetus myynnistä on laillinen.

Voit lukea päätöksestä ja valtakunnansyyttäjän kommentit mm. Uusi Suomi - lehdestä - paina tästä.

Eli toiminta jatkuu entiseen malliin ja tavara liikkuu tilaajan valitseman kuljetusliikkeen toimesta vaivattomasti.

Hyviä uutisia valtiolta - nyt on Valviran työryhmä julkaissut mietintönsä määritellyt selkeästi mikä on laillista etemyyntiä (siis myyntiä jossa ostaja järjestää kuljetuksen):

Voit lukea mietinnön kokonaisuudessaan tästä linkistä (avaa pdif-tiedoston) - paina tästä

Työryhmän mietinnön sivulla 10 ylhäälle asetetaan seuraavat ohjeet kuljetuksen järjestämisestä ostajan toimesta (lainaus):

 

Näennäisestä valtuutuksesta on esimerkiksi kyse tilanteessa, jossa ostajalle ei tarjota tosiasiallista mahdollisuutta noutaa ostettuja tuotteita myyjältä tai valita kuljetusyhtiötä myyjän Internet-sivuilta itse vaan kuljetusvaihtoehdot on ainoastaan rajattu sivuston ennalta tarjoamiin vaihtoehtoihin. Näennäisestä valtuutuksesta on myös kyse tilanteessa, jossa myyjän verkkosivusto laskee automaattisesti hintaa ostettaville tuotteille ja kuljetuksen hinta on sitä halvempi, mitä enemmän tuotteita ostaja tilaa. Näennäisen valtuutuksen ominaispiirteisiin kuuluu lisäksi se, että ostaja ei pääse neuvottelemaan kuljetussopimuksen sisällöstä ja siihen liittyvistä ehdoista, vaan verkkokaupasta ostettujen tuotteiden kuljetusehdot perustuvat myyjän ostajalle tarjoamiin vakioehtoihin.

eli myyjä:

  1. Voi tarjota kuljetusvaihtoehtoja mikä ostaja voi valita itse aidosti niistä haluamsa
  2. Tilaajalla täytyy aidosti olla mahdollisuus noutaa itse tuoteet myyjän varastolta
  3. Ostajan täytyy pystyä itse neuvottelemaan ja sopimaan kuljetusliikkeen kanssa sopimusehdoista
  4. Myyjä ei voi määritellä kuljetusliikkeen puolesta sen tomitusehtoja

Kaikki nämä 4 ehtoa täytyvät Viinikauppa.com kohdalla ja asianhan on myös vahvistanut aikasemmin vuonna 2010 Helsingin käräjäoikeus.

Nyt asian ovat siis vahvistaneet myös valtion asettama työryhmä.

Erityisen mielenkiintoiseksi tämän kannanoton tekee se fakta, että työryhmän puheenjohtahja Kari Paaso oli vuonna 2010 Viinikauppa.com voittoon päätyneen oikeudenkäynnin (Helsingin käräjäoikeuden päätös R 09/5991) aikana haastettu todistajaksi - useat virkamiehet antoivat yhdensuuntaiset lausunnot joista oikeus teki yhteenvedon seuraavin sanoin (lainais oikeuden päätöksestä perusteluineen):

"he ovat yhdensuuntaisesi kertoneet, että myyjä voi osallistua kuljetuksen järjestämiseen, mikäli ostajalla on valinnanvaraa kuljetuksen järjestämisessä ... Alkoholituotteiden omistusoikeuden on siirryttävä ulkomailla, jolloin ostaja tuo alkoholituotteet itse maahan ... Kuljetussopimus on tehtävä sallitussa alkoholin maahantuonnissa ostajan ja kuljetusyhtiön välillä erillisellä sopimuksella. Ostajan järjestäessä kuljetuksen itse kaupan katsotaan tapahtuvan ulkomailla. Paaso on selventänyt, että myyjä voi osallistua kuljetusjärjestelyihin välittämällä tietoa ostetuista tuotteista kuljetusyhtiölle."