Onko tilaaminen laillista

Miten EU-tuomioistuimen ja Korkeimman Oikeuden päätös nk. Alkotaxi-jutussa vaikuttaa alkoholin tilaamiseen Viinikaupasta.Useimmat lehdet uutisoivat tätä päätöstä virheellisesti ikäänkuin EU-tuomioistuimen päätös olisi antanut Suomelle valtuudet kieltää internetin kautta tapahtuva alkoholin myynti.Tämä on kuitenkin täysin väärä tulkinta - itse asiassa päätöksessä nimenomaan todettiin, että tällaiset rajoitukset ovat ristiriidassa EU:ssa vallitsevan perussäännön kanssa, joka koskee tavaroiden vapaata liikkuvuutta.

Sen sijaan Suomen viranomaiset ovat selkeästi todenneet EU-tuomioistuimelle antamissaan lausunnoissaan, että on täysin luvallista ostaa alkoholia ulkomailta, mikäli tilaaja järjestää myyjästä erillisen kuljetuksen - tämähän on käytäntö nimenomaan Viinikauppa.com tapauksessa.Eli Viinikauppa.com toimintatavan laillisuus on nyt vahvistettu Suomen viranomaisten toimesta myös EU-tuomioistuimessa.Viinikauppa.com voitti Tullin myös vuonna 2010 jolloin Helsingin raastuvanoikeus totesi, ettei Viinikauppa.com harjoita kaukomyyntiä ja sen tapa erottaa kuljetus myynnistä on laillinen.

Voit lukea päätöksestä ja valtakunnansyyttäjän kommentit mm. Uusi Suomi - lehdestä - paina tästä.Eli toiminta jatkuu entiseen malliin ja tavara liikkuu tilaajan valitseman kuljetusliikkeen toimesta vaivattomasti.

Nyt on Valviran työryhmä julkaissut mietintönsä ja määritellyt selkeästi, mikä on laillista etämyyntiä (siis myyntiä, jossa ostaja järjestää kuljetuksen):

Voit lukea mietinnön kokonaisuudessaan tästä linkistä (avaa pdif-tiedoston) - paina tästä

Työryhmän mietinnön sivulla 10 ylhäälle asetetaan seuraavat ohjeet kuljetuksen järjestämisestä ostajan toimesta (lainaus):
“Näennäisestä valtuutuksesta on esimerkiksi kyse tilanteessa, jossa ostajalle ei tarjota tosiasiallista mahdollisuutta noutaa ostettuja tuotteita myyjältä tai valita kuljetusyhtiötä myyjän Internet-sivuilta itse, vaan kuljetusvaihtoehdot on ainoastaan rajattu sivuston ennalta tarjoamiin vaihtoehtoihin. Näennäisestä valtuutuksesta on myös kyse tilanteessa, jossa myyjän verkkosivusto laskee automaattisesti hinnan ostettaville tuotteille ja kuljetuksen hinta on sitä halvempi, mitä enemmän tuotteita ostaja tilaa. Näennäisen valtuutuksen ominaispiirteisiin kuuluu lisäksi se, että ostaja ei pääse neuvottelemaan kuljetussopimuksen sisällöstä ja siihen liittyvistä ehdoista, vaan verkkokaupasta ostettujen tuotteiden kuljetusehdot perustuvat myyjän ostajalle tarjoamiin vakioehtoihin.”

eli myyjä:
    1.    Voi tarjota kuljetusvaihtoehtoja, joista ostaja voi valita itse aidosti niistä haluamansa
    2.    Tilaajalla täytyy aidosti olla mahdollisuus noutaa itse tuotteet myyjän varastolta
    3.    Ostajan täytyy pystyä itse neuvottelemaan ja sopimaan kuljetusliikkeen kanssa sopimusehdoista
    4.    Myyjä ei voi määritellä kuljetusliikkeen puolesta sen toimitusehtoja

Kaikki nämä 4 ehtoa täyttyvät Viinikauppa.com kohdalla ja asian on myös vahvistanut aikasemmin vuonna 2010 Helsingin käräjäoikeus.

Nyt asian on siis vahvistanut myös valtion asettama työryhmä.

Erityisen mielenkiintoiseksi tämän kannanoton tekee se fakta, että työryhmän puheenjohtaja Kari Paaso oli vuonna 2010 Viinikauppa.com voittoon päättyneen oikeudenkäynnin (Helsingin käräjäoikeuden päätös R 09/5991) aikana haastettu todistajaksi - useat virkamiehet antoivat yhdensuuntaiset lausunnot (todistajan-valan sitomina), joista oikeus teki yhteenvedon seuraavin sanoin (lainaus oikeuden päätöksestä perusteluineen):
"he ovat yhdensuuntaisesi kertoneet, että myyjä voi osallistua kuljetuksen järjestämiseen, mikäli ostajalla on valinnanvaraa kuljetuksen järjestämisessä ... Alkoholituotteiden omistusoikeuden on siirryttävä ulkomailla, jolloin ostaja tuo alkoholituotteet itse maahan ... Kuljetussopimus on tehtävä sallitussa alkoholin maahantuonnissa ostajan ja kuljetusyhtiön välillä erillisellä sopimuksella. Ostajan järjestäessä kuljetuksen itse kaupan katsotaan tapahtuvan ulkomailla. Paaso on selventänyt, että myyjä voi osallistua kuljetusjärjestelyihin välittämällä tietoa ostetuista tuotteista kuljetusyhtiölle."

Verottaja on myös julkaissut 1.1.2021 täsmennetyt ohjeet siitä milloin myyjä ei ole kaukomyyjä/etämyyjä - paina tästä

Verottaja määrittelee hyvin selkeästi ohjeiden kohdassa 2.3.3 Myyjän verkkosivuilla olevat maininnat kuljetusvaihtoehdoista

Verkkokaupassa tai myyjän internetsivuilla olevat maininnat kuljetusvaihtoehdoista tai linkit kuljetusliikkeiden verkkosivuille eivät välttämättä johda siihen, että myyjän katsotaan osallistuvan myymiensä tuotteiden kuljetuksen järjestämiseen. Myyjän toimintaa ei katsota etämyynniksi, jos

  • myyjä mainitsee sivuillaan useamman kuin yhden kuljetusliikkeen
  • myyjän ja kuljetusliikkeen välillä ei ole minkäänlaista myytyjen tuotteiden kuljetukseen liittyvää sopimusjärjestelyä ja
  • myyjä ei toimillaan saata ostajaa ja kuljetusliikettä tosiasiallisesti yhteen.

Edellä mainittujen ehtojen täyttyessä ei siten ole kysymys etämyynnistä, vaikka myyjä verkkokaupassaan listaa mahdollisia kuljetusliikkeitä.